Velkommen...

Sfo er Dalumskolens morgen- og eftermiddagstilbud for 0.-3.kl. Vores sfo er delt op i to zoner: lillezonen for 0. og 1.kl. børn og storezonen for 2. og 3.kl. børn. Der går ca. 200 børn i sfoen fordelt på de to zoner. Vi har desuden eftermiddagstilbud for vores funktionsklasseelever, som går i en selvstændig zone. Sfo er åben dagligt fra kl. 14 til 16.45. Der er desuden morgenpasning fra 6.30 til 8.00, her er begge zoner samlet.

Sfo er stedet, hvor man møder vennerne efter skoletid, man oplever at være en del af et fællesskab også på tværs af klasserne, man har mulighed for at lege og deltage i planlagte aktiviteter af forskellig karakter, vi er ofte i hallen eller gymnastiksalen, ude og lege eller spille bold, eller inde og udfolde os kreativt. I kan finde mere information om læreplaner og aktiviteter andetsteds på siden.

Der er ca. 14 ansatte i sfo, nogle er pædagoger, andre pædagogmedhjælpere. Alle ansatte er både tilknyttet skoledel og sfodel, hvilket er med til at give børnene sammenhæng mellem skole- og sfotid.

Souschef på skolen Pia Larsen er også leder for sfo, daglig leder i sfo er Lars Jest, som vil være tilstede i sfo de fleste eftermiddage.

SFO i Dalum IF

Velkommen tilbage...

Første skoledag i skoleåret 2018/2019 bød på fællessang i skolegården.

Kl. 9.00 mødtes vi alle til velkomst og sang. Vores nye skoleleder Thomas Elm Mahler benyttede lejligheden til at sige et par og byde andre nye lærere og pædagoger velkomne på Dalumskolen.
Oven på en god, lang og varm sommerferie var det dejligt for alle at se hinanden igen og faktisk også lidt befriende med småregn og skyer.

Halloween 2017

SFO i OB