Læsning

Læsning er en grundsten i alle skolens fag i hele skoleforløbet. Succes med læsning er ikke bare dansklærerens ansvar, men også faglærere og forældre, som i fællesskab skal arbejde sammen, så børnene på Dalumskolen bliver gode, nysgerrige, oplyste og ivrige læsere. Derfor er vores handleplan opdelt efter klassetrin, så både elever, forældre og lærere kan holde fokus på hver enkelt barns og klasses læsning.

 

20 minutter hver dag

Arbejdet med læsning er en disciplin, som skal trænes og øves hele skoleforløbet igennem. Det forventes, at hvert barn læser dagligt i 20 minutter hjemme hver dag. Vores fælles mål er, at alle elever på Dalumskolen får gode læserutiner, læsefærdigheder og forhåbentlig masser af læseglæde.

Klik på det relevante link herunder for at læse mere om hvert klassetrins handleplan for læsning.