Det er en velkendt sandhed, at børn i trivsel har bedre forudsætninger for at lære mest muligt. Vi bør derfor altid bestræbe os på at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn. Derfor står vores antimobbestrategi på to ben.
   
   
   

 

Vores inklusionsstrategi, som lægger vægt på, at vi bestræber os på at skabe udvikling i trygge rammer for alle elever. Læs mere nedenfor.
Inklusionsstrategi    

 

De aldersspecificerede handleplaner for vores værdigrundlag, som tager afsæt i, hvad værdigrundlaget betyder for den enkelte elev.
0.-3. årgang 4.-6. årgang 7.-9. årgang