På Dalumskolen er vi ved at implementere Odense Kommunes dannelsesstrategi, som har fokus på de fire begreber: medmenneskelighed, mod, nysgerrighed og vedholdendhed. Også herigennem arbejder vi med det enkelte barns trivsel indenfor fællesskabets rammer.

Det er en velkendt sandhed, at børn i trivsel har bedre forudsætninger for at lære mest muligt. Vi bør derfor altid bestræbe os på at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn. Derfor står vores antimobbestrategi på to ben.

Vores inklusionsstrategi, som lægger vægt på, at vi bestræber os på at skabe udvikling i trygge rammer for alle elever. Læs mere nedenfor.
Inklusionsstrategi    
De aldersspecificerede handleplaner for vores værdigrundlag, som tager afsæt i, hvad værdigrundlaget betyder for den enkelte elev.
0.-3. årgang 4.-6. årgang 7.-9. årgang