Velkommen

Dalumskolen er en to-tresporet skole fra 1911 beliggende i den sydlige del af Odense med ca. 600 elever og 90 ansatte. Skoledistriktet er repræsentativt for en folkeskole forstået således, at skolen har elever fra alle sociale grupper. Skolen løser en række specialundervisningsopgaver for Odense Kommune: Tre modtagelsesklasser for flygtninge/indvandrere, en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og tre funktionsklasser for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Vi er en folkeskole, som markerer sig ved at skabe synlige resultater for vores elever, forældre og ansatte. Vores skole tager udgangspunkt i, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Det kræver høj trivsel blandt vores elever og høj faglighed hos de ansatte.

Uderummene moderniseres

Vi har endelig fået mulighed for at peppe vores udearealer op, og arbejdet er i fuld gang.

Nyhed billede
I første omgang viser det sig ved, at der er malet streger, figurer og felter på asfalten i skolegården, som kan bruges i mange lærings- og legesituationer. Senere bliver der opstillet basket-standere på arealet ved den røde bane.
Arbejdet er iværksat som følge af, at vi i foråret fik bevilliget midler fra Odense Kommunes pulje “Fremtidens legeplads 2015”. Vi er meget glade for at have fået mulighed for at forny vores uderum, som på denne måde får en tiltrængt ansigtsløftning.

1. skoledag - alle samlet i skolegården

Forårs SFO 2016

Vi holder informationsmøde ang. indskrivning og opstart i forårs sfo d. 22.10. kl. 18.30-
20.30 i skolens aula. Skriftlig invitation sendestil forældre i skolens distrikt snarest.
 • 05-10-2015
  14:20-16:40
  Skole-hjemsamtaler i 0.b · 0B
  1
 • 06-10-2015
  16:15-17:00
  Samtaler efterår 5.a · 5A
  1
 • 07-10-2015
  14:00-16:20
  skole/hjem samtaler for 0.a · 0A
  1
 • 08-10-2015
  14:30-17:00
  Forældresamtaler i 1.a · 1A
  1