Velkommen

Dalumskolen er en to-tresporet skole fra 1911 beliggende i den sydlige del af Odense med ca. 600 elever og 90 ansatte. Skoledistriktet er repræsentativt for en folkeskole forstået således, at skolen har elever fra alle sociale grupper. Skolen løser en række specialundervisningsopgaver for Odense Kommune: Tre modtagelsesklasser for flygtninge/indvandrere, en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og tre funktionsklasser for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Vi er en folkeskole, som markerer sig ved at skabe synlige resultater for vores elever, forældre og ansatte. Vores skole tager udgangspunkt i, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Det kræver høj trivsel blandt vores elever og høj faglighed hos de ansatte.
 • 02-12-2015
  13:30-17:45
  lucia Dalum Kirke og forældre i aulaen ·
  1
 • 03-12-2015
  12:40-15:45
  Lucia Munkemose Plejecenter ·
  1

8.a besøger Kold College

Som et led i orientering om ungdomsuddannelserne har 8.a besøgt Kold College.

Nyhed billede
Nanna og Monique fortæller:
De to dage på Kold College var en spændende oplevelse, vi fik prøvet kræfterne af med at samarbejde i et køkken. Vi skulle i grupper samarbejde om at lave boller og en tomatsuppe som skulle smages til helt fra bunden. Mejeriet blev vi vist rundt inde i, og bagefter var der fri adgang til softice. HTX afdelingen besøgte vi også, og vi lavede nogle prøver, som vi snart får svar på omkring bakterier i luften b.l.a. Dagene på Kold College har givet os et bedre indblik i fødevare- og HTX- uddannelserne og vist os, hvordan miljøet er på en sådan uddannelse.

3. årgang er vild med skak

Skak på Dalumskolen

I erkendelse af, at skak har vist sig at indvirke positivt ikke kun i de logisk-matematiske fag men på børns generelle læring og hukommelse, har vi her på skolen gennem de senere år valgt at sætte fokus på spillet. Vi prioriterer det højt både i undervisningen og i pauserne, ligesom vi afholder "Skolernes Skakdag" årligt. Desuden har vi et tæt samarbejde med Skoleskakforeningen om udbredelsen af skak blandt børn og unge.