Velkommen

Dalumskolen er en to-tresporet skole fra 1911 beliggende i den sydlige del af Odense med ca. 600 elever og 90 ansatte. Skoledistriktet er repræsentativt for en folkeskole forstået således, at skolen har elever fra alle sociale grupper. Skolen løser en række specialundervisningsopgaver for Odense Kommune: Tre modtagelsesklasser for flygtninge/indvandrere, en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og tre funktionsklasser for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Vi er en folkeskole, som markerer sig ved at skabe synlige resultater for vores elever, forældre og ansatte. Vores skole tager udgangspunkt i, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Det kræver høj trivsel blandt vores elever og høj faglighed hos de ansatte.

Vi ses den 7. april...

Mette Madsen - ny afdelingsleder

Den 1. marts bød vi Mette velkommen som afdelingsleder for ungemiljøet og funktions-, special- og modtagelsesklasserne.

Mette besøger 8.a i fysik Mette besøger 8.a i fysik
Mette er 42 år og har en baggrund som lærer på H.C. Andersen Skolen, hvor hun bl.a. fungerede som koordinator for udskolingen, koordinator for et 3 årigt udviklingsprogram i Ministeriet for Børn og Undervisning med fokus på styrkelse af to-sprogede elevers faglighed samt koordinator for Ny Nordisk Skole. Derudover har hun en diplomuddannelse i ledelse.

Skolernes sangdag